Husets historie

Firmaet Bertel O. Steen har holdt til i Parkveien siden 1913 ved at selskapet flyttet inn i Parkveien 27. Litt senere kjøpte Bertel O. Steen nr. 29 til privatbolig, og til slutt nr. 31 som i dag huser hotellet Camillas Hus. I dag er det etterkommerne til grunnleggeren Bertel O. Steen som eier eiendommene i Parkveien. Alle trebygningene er verneverdige både ut- og innvendig. Familien Steen har nå renovert og pusset opp alle bygningene i samarbeid med interiørkonsulent Tine Ramstad og Byantikvaren i Oslo. I dag fremstår de alle som prakteksemplarer på godt renoveringsarbeid.

Camillas Hus ble bygd som en privatbolig i 1845 og var en del av slottsarkitekt Linstows plan for de omkringliggende områdene da han tegnet Det kongelige slott. Husets eier den gang var byråsjef Brynje. En av hans første leietakere var forfatter Camilla Collett og hennes mann professor Peter Jonas Collett. Camilla Collet var på 1800 en av Norges mest betydningsfulle forfattere og ikke minst kvinnesaksforkjemper. Hennes mest kjente roman er Amtmannens døtre. Camilla Collett har gitt navnet til hotellet.

Huset er et av Oslos eldste trehus i sveitserstil og det har vært brukt som privatbolig helt frem til det ble ombygd til hotell.

Sveitserhuset er verneverdig utvendig som innvendig, og dets særegenhet er blitt ivaretatt i minste detalj i ombyggingen fra privatbolig til et elegant lite boutique hotel. Alle rom har fått sine helt spesielle uttrykk. Det er brukt klassiske møbler i utforming av hotellet. Alt det historiske ved huset er ivaretatt i samarbeid med byantikvaren, samtidig som en har kombinert det med det tjuende århundrets krav til komfort, eleganse og sikkerhet.

Camillas hus er blitt et hotell med atmosfære og eleganse hvor vi har prøvd å tilstrebe en historisk og autentisk stil. Vårt ønske at Camilla Hus skal være et genuint hjem for våre gjester. Et sted hvor du føler deg velkommen på en helt spesiell måte og som du kan kalle et hjem.

Det er mulig å leie hele hotellet slik at en kan avholde møteteller forhandlingene diskret og avskjermet fra omverdenen.

Eller når en har med seg hele stor familien og ønsker et hotell helt for seg selv.