Konsernet Bertel O. Steen

Firmaets historie startet i 1901 da Bertel O. Steen åpnet en jernvarebutikk i sentrum av Oslo. Den kreative gründeren utvidet allerede i 1907 virksomheten ved å selge sin første bil. Bil, bilsalg og verksted har siden vært hovedvirksomheten til selskapet. I 1913 flyttet selskapet til Parkveien 27. På mange måter ser man på Parkveien som arnestedet til det som i dag er konsernet Bertel O. Steen. I starten var Parkveien både kontor og privatbolig for familien Steen. Etter hvert har de også kjøpt naboeiendommene, slik at de nå eier hele området fra Parkveien 27 – 31.

Helt siden starten har kjerneverdiene til selskapet vært å være sannferdig og profesjonell, dyrke den gode kremmerånden, spille på lag med både kunder og ansatte og ikke minst å ha tro på og tillitt til sine medarbeidere. I dag er bedriften en kunnskapsbedrift hvor det satses på å styrke kunnskapen og kompetansen til den enkelte ansatte. Firmaet Bertel O. Steen har gjort det gamle ordtaket om at om 100 er allting glemt, virkelig til skamme. Bertel O. Steen er i dag mer vital enn noen gang.

Firmaet Bertel O. Steen er en av de største og ledende bilimportselskapene i Norge, og på flere områder det ledende selskapet. Konsernet har vært ledet av tre generasjoner Steen og består i tillegg til bilvirksomheten, av en eiendomsavdeling, landbruksavdeling, industriavdeling samt en sports- og fritidsavdeling.

I dag er det etterkommerne etter bilgrosserer Bertel O. Steen som eier Parkveien 27-31. Familien Steen har alltid vært grundig i det de gjør. Når de satte i gang med oppussing og renovering av Parkveien 27, 29 og til slutt 31 så har de gjort det etter alle kunstens regler. Alle tre bygningene er fredet utvendig som innvendig. Dette har skapt noen utfordringer i renoveringsarbeidet. I tett samarbeid med byantikvaren i Oslo har en  fremtiden. Husene er tilført det som må til for at de skal være hensiktsmessige, funksjonelle og tilfredsstille dagens krav til sikkerhet og komfort. Nå fremstår alle bygningene som prakteksemplarer på godt vedlikehold. De er tilpasset de krav til funksjonalitet som vårt moderne samfunn setter pris på.